La participació a l'Escola Pia de Catalunya

La província de Catalunya de l'Escola Pia fou una de les pioneres a l'hora d'iniciar el camí de la Participació dins l'Orde (sobre la Participació a l'Orde, visiteu l'apartat Participar a l'Escola Pia). Així, fou de les primeres en donar a laics la responsabilitat de la direcció de les escoles, o en crear institucions on laics i religiosos hi participen en pla d'igualtat (Secretariat de les Institucions Educatives, Colònies Jordi Turull, Fundació Servei Solidari, Fundació Educació Solidària, etc.). També, en crear espais especialment dissenyats per a la plena participació de laics i religiosos (com l'Assemblea de les Institucions Educatives).

Actualment, la responsabilitat de l'impuls de la política de Participació recau en l'Àrea de Participació, un equip format per tres persones: Alba Balcells (cap de l'àrea), Enric Canet (assistent) i Jordi Puig (tècnic).

De les quatre modalitats que proposa l'Orde, Catalunya se centra en la de "cooperació". Per a aquesta, es treballa en tres línies d'acció:

  • Participació institucional: impulsar òrgans i espais de participació dins l'Escola Pia de Catalunya, i reforçar-ne els ja existents, per tant que qualsevol membre de la institució pugui participar en la presa de decisions, i que els decisions que es prenen tinguin sempre el màxim recolzament possible.
  • Presència territorial: afavorir la participació a nivell de territori, per tal de reforçar l'arrelament de l'Escola Pia de Catalunya als barris, pobles i ciutats on és present.
  • Fer comunitat: impulsar i promoure activitats que afavoreixin el reconeixement humà i comunitari entre els membres de l'Escola Pia de Catalunya.

L'Àrea de Participació es coordina amb els responsables de participació de la resta de demarcacions escolàpies d'arreu del món, i amb el Secretariat General de Participació, amb seu a Roma.